Izjava o skladnosti potrjuje, da je tehnični prevod skladen z originalom, kar poglejte tukaj https://www.elektroris.si/izjava-o-skladnosti/. Izjava o skladnosti mora biti izdana za vsak produkt na trgu EU, drugače na izdelku ne more biti oznake CE. Verodostojna institucija podpiše, da je znano, za kateri izdelek gre in da je ta izdelek proizveden ter tretiran usklajeno z evropskimi zakoni ter predpisi in tudi direktivami, ki predpisujejo standarde za izdelavo proizvodov pri nas. Na tej izjavi je podpisan tudi lastnik in uvoznik, če se izdelek uvaža iz drugih dežel izven EU.

izjava o skladnosti

Izjava o skladnosti potrjuje za določen izdelek, s katerimi EU predpisi in direktivami pa tudi s standardom je izdelek usklajen. Nato lahko ta izdelek opremite s CE oznako. Izjava o skladnosti je obvezna in sicer jo morajo imeti tehnični izdelki v EU. To velja za izdelke, ki so proizvedeni pri nas ali uvoženi od kjerkoli. Namen te izjave je, da je izdelek varen za uporabnike, za okolico in za naravo.

Najbolj pomembno je navesti, kako se izdelek uporablja, kakšen je njegov namen. Namen je lahko za igranje, za medicino, ali gre za stroj, za električno opremo, ali se ga uporablja v eksplozivnem okolju in podobno. Na podlagi uporabe izdelka je potrebno poiskati ustrezno EU direktivo in standarde. Šele na podlagi tega lahko vidite, koliko lahko naredite glede izdelka kar se tiče razvoja, ko bo šel izdelek na preizkus za izjavo o skladnosti.

Standardi so tisti, ki določajo, katere pogoje mora izpolniti produkt, predpisujejo pa tudi, kako se ta produkt preizkusi. Nenazadnje EU direktive tudi predpisujejo, kaj mora etiketa na izdelku obvezno vsebovati. Če ste šli skozi vse te preizkuse, bo izjava o skladnosti podpisana s strani pritisne institucije.

Najamite strokovnjaka, ki bo že od začetka, od razvoja vašega produkta naprej pomagal, da bo že razvoj usklajen z direktivami in predpisi. Nato bo sama pridobitev izjave dokaj lahka, ko boste le skupaj zložili dokumente, ki jih potrebujete za izjavo.