Konec februarja lanskega leta je stopil v veljavo Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki celovito ureja varstvo prijaviteljev kršitev. Več si preberite na naslovu https://infocenter.si/zakon-o-zasciti-prijaviteljev/. Prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki razkrijejo kršitve v svojem delovnem okolju, ter določa dodatne obveznosti za subjekte v javnem in zasebnem sektorju.

Široka zaščita prijaviteljev pred nepravilnostmi

Zakon o zaščiti prijaviteljev obsežno ureja in varuje področje prijaviteljev, ki razkrijejo nepravilnosti ali kršitve predpisov v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali so v zasebnem ali javnem sektorju.

Pomembnost zaščite in anonimnosti prijaviteljev

Prijavitelji so posamezniki, ki delijo informacije o nepravilnostih v organizaciji, navadno iz zavezanosti javnemu interesu. Ohranjanje anonimnosti je ključnega pomena za njihovo varnost, zato nov Zakon o zaščiti prijaviteljev prinaša pomembne novosti na tem področju.

 

Zakon o zaščiti prijaviteljev

Identifikacija in posledice nezakonitih dejavnosti v organizaciji

Nezakonite dejavnosti, zlorabljena integriteta in zlorabe prava se lahko pojavijo v vsaki organizaciji, bodisi zasebni ali javni, veliki ali majhni. Te lahko prevzamejo različne oblike, vključno s korupcijo, goljufijami, poslovnimi napakami ali malomarnostjo. Če se ne ukrepa proti njim, lahko povzročijo resno škodo javnemu interesu.

Pomembna vloga internih prijaviteljev v organizaciji

Posamezniki, ki delajo v organizaciji ali so z njo povezani preko svojih dejavnosti, so pogosto prvi, ki zaznajo takšne nepravilnosti. Posledično so v privilegiranem položaju, da obvestijo tiste, ki imajo moč rešiti težave.

Pomen prijaviteljeve vloge v organizaciji

Prijavitelj ali žvižgač je zaposlen posameznik z visoko stopnjo integritete v organizaciji, ki razkrije kršitve, ki se pojavljajo v organizaciji in so domnevno nepoštene, neetične, diskriminatorne, neprimerne ali nelegalne. Zaščita prijaviteljev in ohranjanje njihove anonimnosti sta ključna za njihovo varnost, pri čemer nov Zakon o zaščiti prijaviteljev prinaša pomembne spremembe na tem področju.

Pomen integritete v organizaciji

Integriteto lahko opredelimo kot celovitost, poštenost, verodostojnost in skladnost z etičnimi normami ter veljavnim pravom. Organizacija z integriteto ima zaposlene osebe, ki delujejo po teh načelih in se držijo etičnih kodeksov organizacije. Vzpostavitev integritete v organizaciji omogoča učinkovito zaznavanje in odzivanje na kršitve, kar zagotavlja varnost in pravice tako posameznikom kot organizaciji. Zakon o zaščiti prijaviteljev varuje vse prijavitelje kršitev. Žvižgaštvo se uvršča med ene najučinkovitejših ukrepov za boj proti nepravilnostim, ki imajo posledice za celotno družbo.

Integriteta in zaščita prijaviteljev

Integriteta igra pomembno vlogo, saj posamezniki z visoko stopnjo integritete govorijo in delujejo skladno z moralnimi normami in zakonodajo. Evropska komisija ocenjuje izgube zaradi pomanjkanja zaščite prijaviteljev, kar pomeni izgubo potencialnih koristi v milijardah evrov letno. Prijavitelji aktivno odkrivajo in preprečujejo škodo, ki škodi javnemu interesuj kot so goljufije, korupcija in škoda za okolje. Pomembno je, da prijavitelji niso tarča nepravičnega ravnanja ali izgube zaposlitve zaradi svojih dejanj, saj pogosto tvegajo svojo osebno varnost s tem, ko razkrijejo nepravilnosti.